Wzmocnienie struktury gleby i zabezpieczenie przed erozją.

Współcześnie w budownictwie drogowym, kluczową rolę dla trwałości nowo budowanych dróg odgrywać będzie jakość wykonania samej drogi, ale także okalającej ją infrastruktury. Wiadomo, iż wszelkiego rodzaju nasypy ziemne wzdłuż dróg, będą podlegać procesom erozji, w wyniku których, dochodzić będzie do osuwania się gleby na teren drogi, czy też wręcz do jej wypłukiwania. W wyniku tego, woda opadowa, bardzo często może przedostawać się do struktury podbudowy, a to już jest bardzo niepożądane. Wobec tego też, koniecznością jest tutaj zastosowanie odpowiednich geosiatek do zbrojenia podbudowy, jak również mat antyerozyjnych, zabezpieczających strukturę nasypów przed procesem erozji gleb.

Powstrzymanie erozji gleb.

W pierwszej kolejności, trzeba będzie zadbać o zatrzymanie procesu erozji gleb nasypowych, bowiem w tym przypadku, jest to kwestią najważniejszą. Jeśli skutecznie zabezpieczymy nasypy przed wypłukiwaniem gleb, z cała pewnością nie dojdzie też do przesiąkania wody w warstwy podbudowy, co znacznie wydłuży ich żywotność, przekładając się na wydłużenie trwałości samej nawierzchni drogowej. Aby dokonać odpowiedniego wzmocnienia gleb nasypów, i zatrzymać proces erozji należy zastosować odpowiednio dobrany materiał geosyntetyczny. Będzie to mata antyerozyjna, która wbudowana w przypowierzchniową warstwę gleby na głębokości kilku centymetrów, będzie skutecznie przytrzymywać grunt, a jednocześnie zbroić warstwę roślinności. Mata antyerozyjna zbudowana jest z cienkich włókien połączonych ze sobą poprzez przeplatanie, w wyniku którego w macie powstają małe oczka ułatwiające przerastanie korzeni roślin. Jeśli zaś rośliny będą skutecznie utrzymywać się na powierzchni nasypów, będą także dodatkowo wzmacniać cała strukturę nasypu przed procesami erozyjnymi.

Wzmocnienie struktury podbudowy.

Warto także zadbać o odpowiednie wzmocnienie samej struktury podbudowy, bowiem dzięki temu, nawierzchnia drogowa będzie jeszcze bardziej trwała. W toku eksploatacji drogi, oddziaływają na nią dość poważne siły, które będą także wpływać na warstwy podbudowy. Aby zapobiec negatywnemu wpływowi działających sił, warto zastosować odpowiednie geosiatki zbrojące podbudowę. Odpowiednia geosiatka do wzmacniania podłoża, będzie zapobiegać przemieszczaniu się podbudowy, dzięki czemu, działające na nią siły nie doprowadzą do jej przesuwania się. Dzięki temu też, unikniemy wszelkiego rodzaju kolein i wybrzuszeń na nawierzchni drogowej, które są właśnie efektem przemieszczenia się warstwy podbudowy. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż poprzez zastosowanie odpowiedniej geosiatki, będziemy mogli skutecznie wydłużyć okres trwałości nawierzchni drogowej, i zniżyć koszty eksploatacji, co będzie wynikiem braku konieczności przeprowadzania częstych remontów drogi.

Dodaj komentarz