Jak działają agregaty chłodnicze?

Prawidłowe przechowywanie oraz transport produktów łatwo psujących się wymaga zapewnienia im właściwych warunków – jednym z bardziej kluczowych jest odpowiednio niska temperatura. Pozwala ona na zachowanie własności oraz przydatności do wykorzystania danych wyrobów przez długi czas. W tym celu stosowane są urządzenia chłodnicze, których najważniejszym elementem jest agregat chłodniczy. Czym jest i jak działa agregat chłodniczy? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Agregat chłodniczy – co to jest?

Agregat chłodniczy to system odpowiadający za generowania oraz utrzymanie wymaganej temperatury wewnątrz komory danego urządzenia, pomieszczenia przemysłowego lub płynu technologicznego. Agregat chłodniczy realizuje te zadania poprzez usuwanie ciepła z systemy i przekazywanie go w inne miejsce. Tego rodzaju systemy wykorzystywane są do regulacji temperatury podczas trwania wielu procesów przemysłowych, takich jak formowanie wtryskowe, przetwórstwo żywności, galwanizacja metali czy produkcja na polach naftowych.

Budowa agregatów chłodniczych

Agregaty chłodnicze stosowane do obniżania temperatury w komorach chłodniczych lub pomieszczeniach produkcyjnych składają się z kilku podstawowych elementów – ich połączenie pozwala na uzyskanie sprawnego systemu umożliwiającego realizowanie zadań chłodniczych. Do elementów składowych agregatów chłodniczych zalicza się:

  • skraplacz,
  • parownik,
  • sprężarka,
  • zawór dławiący.

Ponadto agregaty chłodnicze często wyposażane są w dodatkowe elementy, takie jak oprzyrządowanie elektroniczne, które stosowane jest w celu kontroli prowadzonych działań oraz sterowania całą instalacją.

Zasada działania agregatów chłodniczych – jak wygląda praca systemu chłodzącego?

Zasada działania agregatu chłodniczego jest podobna do funkcjonowania innych urządzeń chłodniczych i opiera się o przepływ czynnika chłodzącego przez składowe tego systemu. Cykl działania agregatu chłodniczego rozpoczyna się w parowniku, gdzie panuje niska temperatura i niskie ciśnienie – krąży w nim czynnik chłodniczy, który pobiera energię cieplną od innych elementów znajdujących się wewnątrz komory chłodniczej. Pod wpływem energii zaczyna on parować, a agregat zasysa go zwiększając jego ciśnienie i temperaturę. Następnie czynnik roboczy trafia do skraplacza – tam rozpoczyna się proces jego skraplania. Kolejnym etapem jest przepływ czynnika przez zawór dławiący, który pozwala na obniżenie ciśnienia i temperatury oraz przekazanie go do parownika. W tym miejscy cały cykl chłodzenia rozpoczyna się od początku – trwa on do momentu uzyskania w komorze odpowiednio niskiej temperatury, która pozwoli na bezpieczne magazynowanie lub transport danych produktów.

Zastosowanie – gdzie wykorzystywane są agregaty chłodnicze?

Specjalistyczne agregaty chłodnicze to urządzenia, które wykorzystywane są do chłodzenia elementów i pomieszczeń w różnych gałęziach przemysłu. Znajdują one swoje zastosowanie podczas produkcji i przetwórstwa żywności, wykańczania metali, formowania wtryskowego czy galwanizacji metali. Agregaty chłodnicze wykorzystywane są także do chłodzenia przestrzeni w zakładach produkcyjnych, co pozwala na zachowanie odpowiednich temperatur w miejscach roboczych.

Dodaj komentarz