Jak skutecznie odwadniać technologią igłofiltrową?

Technologia odwadniania z zastosowaniem igłofiltrów, to jedno z wielu rozwiązań, które można wykorzystać w celu pozbycia się wody z terenów podmokłych. Dzięki wykorzystaniu igłofiltrów, możemy skutecznie ograniczać napływ wody gruntowe do wykopów budowlanych, podczas prowadzenia prac ziemnych. Warto więc przyjrzeć się tej technologii nieco bliżej, aby mieć możliwość umiejętnego wykorzystania w odpowiedni sposób, dopasowany do konkretnych warunków na placu budowy. Wymaga to pewnej, podstawowej w tym zakresie wiedzy, a przede wszystkim prawidłowego doboru poszczególnych elementów instalacji igłofiltrowej.

Jak działa odwadnianie z wykorzystaniem igłofiltrów?

Samo odwadnianie metodą igłofiltrową jest procesem stosunkowo prostym. W największym skrócie, wygląda to tak, iż woda gruntowa, która w normalnych warunkach napływałaby do wykopów ziemnych, jest odsysana przez zamontowane w gruncie igłofiltry. Aby jednak przyjrzeć się temu zagadnieniu nieco bliżej, koniecznym jest powiedzenie sobie o tym, z czego składa się podstawowa instalacja igłofiltrowa. W jej skład wodzą następujące elementy:

  • Igłofiltry – czyli specjalne rury z PCV o średnicy 32mm lub 63mm (1” i 2”), zakończone perforowaną częścią roboczą. Są one zatapiane w gruncie poprzez wpłukiwanie, i odpowiadają za odsysanie wody z gleby.
  • Kolektory ssawne – do nich podłączone są igłofiltry i za ich pomocą transportowana do agregatu pompowego jest odsysana z gruntu woda.
  • Agregat pompowy – serce całej instalacji. Odpowiada za wytworzenie podciśnienia w instalacji, dzięki któremu możliwe jest odsysanie wody z gruntu a następnie transport wody gruntowej na bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Podane powyżej informacje na temat konstrukcji technologicznej całej instalacji igłofiltrowej, pozwalają nam skutecznie pokazać, w jaki sposób pracuje sama instalacja igłofiltrowa.

Skuteczność odwadniania igłofiltrami.

Bardzo ważną kwestią jest tutaj także zapewnienie sobie wysokiego poziomu skuteczności odwadniania przy zastosowaniu technologii igłofiltrowej. Aby to osiągnąć, należy przede wszystkim zadbać o to, aby sama instalacja była idealnie dobrana do warunków odwadniania. Jest to kwestia istotną, bowiem każda instalacja będzie mieć swoją, ściśle określoną wydajność odwaniania. Trzeba tutaj więc pamiętać o tym, aby w pierwszej kolejności przeprowadzić konkretne analizy, które wskażą nam jakiej wydajności powinniśmy zastosować instalację igłofiltrową.

Istotną kwestią jest tutaj także to, aby poszczególne elementy instalacji także były do siebie prawidłowo dobrane. Jest to kwestią kluczową, bowiem na przykład agregaty pompowe mają określoną wydajność. Jeśli jednak chodzi o agregaty przeznaczone typowo do współpracy z igłofiltrami, są one z reguły precyzyjnie opisane pod tym kątem. Dzięki temu tez, wiadomo, ile igłofiltrów danej średnicy, jest w stanie dany agregat pompowy obsłużyć. Jest to ważną kwestią, gdyż nie jest korzystnym, jeśli zastosujemy zbyt dużo igłofiltrów, których dany agregat nie obsłuży. Stracimy automatycznie na wydajności pracy całej instalacji, a w ostateczności, może także dojść do uniemożliwienia pracy instalacji w ogóle.

Jeśli interesują cię igłofiltry i pompy w rejonie Poznania to tutaj znajdziesz więcej informacji w tym zakresie.

Dodaj komentarz