Kiedy wybudować dodatkowy magazyn

Korzystna koniunktura i wzrost gospodarczy powoduje, że sporo polskich firm szybko się rozwija i potrzebuje dodatkowych pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej. Nieraz konieczna staje się budowa hal i magazynów, żeby ulokować nowe maszyny i zwiększyć produkcję lub pomieścić rosnącą liczbę wyrobów i towarów. Kiedy przedsiębiorca dochodzi do wniosku, że potrzebna mu jest dodatkowa powierzchnia użytkowa, może skorzystać z usług firmy, która zajmuje się realizacją takich przedsięwzięć.

Znalezienie odpowiedniej firmy pozwoli na terminowe i profesjonalne zrealizowanie inwestycji. Szukając i wybierając konkretnego wykonawcę zleceniodawca może skorzystać z opinii osób, które już korzystały z takich usług albo przeglądając portfolio oferenta (na przykład zestawienie wykonanych dotychczas robót).

Od projektu po wykonanie

Projektowanie oraz budowa hal i magazynów jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Po pierwsze budynek tego typu musi być funkcjonalny i praktyczny pod względem jego przeznaczenia i użytkowania. Już na etapie oferty firma wykonawcza zapoznaje się z oczekiwaniami inwestora, żeby zaproponować jak najlepsze rozwiązanie. Ma to związek przede wszystkim z wielkością obiektu, a więc jego powierzchnią użytkową. Z tą kwestią jest również związana konstrukcja ścian i dachu. Wielkość układ pomieszczeń będzie miał wpływ na wybór konkretnych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Oprócz głównej powierzchni budynku, zleceniodawca może zażyczyć sobie wybudowanie mniejszych pomieszczeń, na przykład biurowych lub socjalnych. Można oszczędzić i lepiej zagospodarować miejsce poprzez zaprojektowanie i wykonanie antresoli.

Po drugie budynek o dużej kubaturze musi być postawiony zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Ani inwestor (zleceniodawca) ani wykonawca nie może sobie pozwolić na oszczędności kosztem wytrzymałości konstrukcji. Czasami wymagane jest, aby zadaszenie było wykonane bez żadnej podpory na środku hali, co tym bardziej skłania do starannego przygotowania oferty i projektu. Zleceniodawca może skorzystać z fachowego doradztwa, jakie zapewnia firma projektująca halę. Jest ona w posiadaniu odpowiedniej wiedzy oraz narzędzi do obliczania statyki oraz wytrzymałości materiałów. Przedsiębiorca może w pełni zaufać fachowcom w tej dziedzinie.

Kiedy już zleceniodawca zapozna się z ofertą i projektem i zaakceptuje warunki zaproponowane przez firmę wykonawczą, następuje podpisanie umowy. Budowa hal i magazynów do spore przedsięwzięcie, zatem wykonawca może zażyczyć sobie dokonania wpłaty części lub całości sumy uzgodnionej na etapie oferty. Będzie to stanowiło zabezpieczenie na wypadek, gdyby zleceniodawca chciał bez konkretnych przyczyn zrezygnować z usług wykonawcy. Zgodnie z ofertą następuje również ustalenie terminu rozpoczęcia budowy i czasu realizacji zlecenia. Firma wykonawcza chce wywiązać się z ustalonych terminów przede wszystkim dla utrzymania ciągłości zleceń, a poza tym pragnie uniknąć kar umownych wynikających z niedotrzymania terminu realizacji.

Dodaj komentarz