Jak wygląda zastosowanie geokompozytów w branży budowlanej?

Geokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych. W tym przypadku, jest to materiał składający się z co najmniej dwóch innych geosyntetyków, dzięki czemu można skutecznie wykorzystać różne właściwości w danym zastosowaniu. Bardzo często jest to podwójna warstwa tego samego geosyntetyku, co pozwala wykorzystać różne jego właściwości. Generalnie rzecz biorąc, geokompozyty w branży budowlanej znajdują stosunkowo szerokie zastosowanie. Przede wszystkim w nowoczesnym budownictwie drogowym, kolejowym oraz technicznym. Warto poświęcić temu typowi materiału nieco więcej uwagi, gdyż stanowi on niejako przyszłość budownictwa.

Podstawowe zastosowanie geokompozytów.

Najczęściej spotykaną sytuacją, w której wykorzystywane są geokompozyty, jest opcja, kiedy należy solidnie wzmocnić strukturę gruntu przy jednoczesnym wykonaniu warstwy drenażowej. W tym celu będą stosowane dwie warstwy geowłókniny, z czego jedna będzie stanowić filtr wodny, a drugo jego warstwę ochronną. Samo wbudowanie tak przygotowanego geokompozytu nie powinno stanowić większych trudności, gdyż jest to jakby nie patrzeć materiał dwa razy trwalszy niż pojedyncze geowłókniny. Umiejętne wbudowanie go w warstwy podbudowy drogowej czy też kolejowej, pozwoli zaoszczędzić stosunkowo sporo na budowie warstwy drenażowej. Przyczynia się to także do wydłużenia okresu trwałości inwestycji, poprzez skuteczne zabezpieczenie podbudowy przed jej wypłukiwaniem. Generalnie rzecz więc ujmując, zastosowanie geokompozytów w branży budowlanej jest dość szerokie i nie zatrzymuje się tylko na tym jednym aspekcie.

Gdzie jeszcze są stosowane geokompozyty?

Poza samymi przypadkami zabezpieczenia warstw podbudowy drogowej i kolejowej, geokompozyty znajdują także wiele innych zastosowań. Są stosowane w przypadku budowy mostów i innych konstrukcji betonowych, gdzie pełnią funkcję zabezpieczenia fundamentów przed przemakaniem. Równie często wykorzystuje się je przy budowie składowisk odpadów, gdzie zapewniają stabilizację dla kolejnych warstw, włącznie z odprowadzaniem ściekających opadów atmosferycznych do odpowiednich zbiorników. Można więc powiedzieć, iż geokompozyty są bardzo dobrym materiałem budowlanym o szerokim zastosowaniu. Wpływają na podniesienie poziomu trwałości realizowanych inwestycji, co w tym przypadku jest najważniejszą zaletą ich stosowania. Wdrożenie geosyntetyków przy realizacji nowych inwestycji drogowych i kolejowych, jest obecnie wręcz podstawą. Wydłużenie podstawowej żywotności o 25% to przecież bardzo duże oszczędności w kwestii ewentualnych remontów i prac naprawczych. Nawet nieco wyższe koszty inwestycji nie pochłoną tak wysokiego poziomu oszczędności.

Jednym słowem zastosowanie geokompozytów w branży budowlanej jest nie tylko szerokie ale także w pełni uzasadnione. Przyczynia się do realnych i całkiem wymiernych oszczędności co w tym przypadku jest przecież kwestią kluczową.

Dodaj komentarz