Kiedy posadzka betonowa wymaga renowacji? – 3 oznaki

Magazyn o miejsce, w którym posadzka betonowa jest szczególnie narażona na uszkodzenia. Jest to związane z trudnymi warunkami eksploatacji – np. intensywnym ruchem pojazdów lub ryzykiem upadków przedmiotów ze znacznej wysokości. Wszystkie te czynniki sprawiają, że posadzka ulega degradacji i wymaga przeprowadzenia zabiegów renowacyjnych, dzięki którym możliwa będzie jej dalsza bezpieczna eksploatacja.

Kiedy należy przeprowadzić renowację posadzki betonowej? Jakie oznaki świadczą o konieczności przeprowadzenia prac?

Na czym polega renowacja posadzki betonowej w magazynie?

Zabiegi renowacyjne polegają najczęściej na szlifowaniu i polerowaniu posadzki betonowej. Dodatkowo stosuje się preparaty chemiczne mające na celu zwiększenie twardości betonu i jego uszczelnienie. W efekcie uzyskuje się posadzkę o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych i chemicznych oraz o bardzo estetycznym wyglądzie.

Nierówności na posadzce betonowej

Tak jak wspominaliśmy na wstępie specyfika operacji magazynowych sprawia, że posadzki są bardzo narażone na uszkodzenia. W wyniku wzmożonego ruchu pojazdów i wózków widłowych, a także w wyniku nieuchronnych spadków towarów z wysokości, na powierzchni posadzki mogą pojawić się nierówności. Mają one swoje negatywne konsekwencje i w  przypadku ich wystąpienie należy podjąć czynności naprawcze.

Nierówności na posadzce sprawiają, że praca w obiekcie jest zdecydowanie mniej bezpieczna. Ale istnieją także inne negatywne skutki nierówności. Zwiększają one bowiem możliwość wnikania w posadzkę wilgoci. Co może przyspieszać procesy powodujące jej trwałą degradację.

Popękana posadzka betonowa

Na powierzchni posadzki betonowej z czasem pojawiają się drobne pęknięcia. Mogą one być wywołane trzema czynnikami:

  • działaniem czynników mechanicznych,
  • działaniem substancji chemicznych,
  • wpływem warunków – wilgoci oraz zmiennych temperatur.

Pojawienie się pęknięć świadczy o konieczności przeprowadzenia renowacji. W przypadku, gdy pęknięcia są płytkie wystarczające jest przeprowadzenie szlifowania i polerowania betonu. W przypadku pęknięć głębokich często zachodzi potrzeba wypełnienia ubytków masą naprawczą.

Pył na powierzchni posadzki betonowej

Kolejnym czynnikiem świadczącym o konieczności przeprowadzenia renowacji posadzki betonowej jest pojawienie się na jej powierzchni mleczka cementowego. Powstawanie mleczka – czyli węglanu wapnia – jest wprawdzie procesem naturalnym, ale nie jest to proces korzystny dla wytrzymałości lub trwałości podłogi.

Mleczko cementowe powoduje powstanie na powierzchni warstwy niezwiązanej ze strukturą posadzki. Obecność luźnej warstwy wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa w magazynie zwiększając ryzyko poślizgów. Dodatkowo pył sprawia, że utrzymanie odpowiedniego stanu czystości w obiekcie magazynowym jest co najmniej utrudnione.

Podsumowanie

Nierówności, spękania i luźne warstwy to objawy świadczące o konieczności przeprowadzenia renowacji posadzki betonowej w magazynie. Na szczęście na rynku dostępne są technologie pozwalające na szybkie i sprawne wykonanie niezbędnych prac. Dlatego nie warto zwlekać z ich przeprowadzeniem. Wszelkie zaniechania mogą bowiem prowadzić do zwiększenia zakresu naprawy i multiplikacji kosztów.

 

Dodaj komentarz