Przygotowywanie betonu na placu budowy.

Sprawne i bezproblemowe przygotowywanie betonu, bezpośrednio na placu budowy, jest dla wielu firm bardzo korzystnym rozwiązaniem. W niektórych przypadkach, może się to okazać wręcz niezbędne dla kwestii utrzymania odpowiedniego tempa realizacji prac. Czasami wystarczające będzie zaopatrzenie się w klasyczną betoniarkę. Niemniej jednak nie zawsze będziemy mieć dostęp do energii elektrycznej, a nawet jak już będziemy mieć, to są jeszcze inne kwestie, które należy rozstrzygnąć. Przykładem może być chociażby sprawna logistyka, na dość rozległym terenie budowy. W takich okolicznościach, rozwiązaniem optymalnym, jest inwestycja w łyżkę z mieszalnikiem do betonu, montowaną bezpośrednio na ramieniu ładowarki kołowej.

 

Czy przygotowywanie betonu na placu budowy jest kłopotliwe?

Oczywiście najlepsze z wielu względów byłoby zamawianie betonu z betoniarni. Niemniej jednak nie jest to zawsze tak optymalne. Nie możemy liczyć na dowolny termin dostaw, tylko na ustalone przez betoniarnię godziny pracy. Nie możemy też zamówić dowolnej ilości betonu, na przykład 0,25 metra sześciennego co godzinę. Byłoby to po prostu nieekonomiczne. W takich okolicznościach, własna łyżka z mieszadłem do betonu będzie więc rozwiązaniem optymalnym. Oczywiście pod warunkiem, iż posiadamy w firmie własną ładowarkę. Jednakże większość firm budowlanych, zajmujących się realizacjami bardziej zewnętrznymi, własną maszynę tego typu posiada. Koniecznością jest tylko umiejętny dobór mieszalnika, który pozwoli na skuteczne i efektywne przygotowywanie betonu bezpośrednio na placu budowy.

Korzyści płynące z posiadania własnego mieszalnika do betonu.

Oczywiście sama możliwość przygotowania betonu to jedno. Trzeba jednakże mieć na względzie fakt, iż własny mieszalnik do betonu do ładowarki to także inne korzyści. Do najważniejszych będziemy tutaj zaliczać:

  • Przygotowywanie betonu bezpośrednio na placu budowy.
  • Możliwość sprawnej dystrybucji mieszanego betonu na dość rozległym terenie objętym pracami budowlanymi.
  • Przygotowywanie betonu mokrego, suchego i półsuchego
  • Możliwość dalszego eksploatowania ładowarki do załadunku sypkich materiałów budowlanych (z pewnymi ograniczeniami, ale jednak).
  • Łatwe utrzymanie łyżki w czystości.

Są to konkretne korzyści, które przekładają na efektywniejszą pracę dla wielu firm budowlanych. Warto o tym, pamiętać, szukając rozwiązania na dostarczanie betonu na plac budowy. Może się bowiem okazać, iż inwestycja w własną łyżkę z mieszalnikiem będzie rozwiązaniem w danym przypadku optymalnym.

Podsumowanie.

Należy więc podkreślić, iż poprzez inwestycję w własną łyżkę mieszalnikową do ładowarki, możliwe staje się przygotowywanie betonu we własnym zakresie, bezpośrednio na placu budowy. Dla wielu firm budowlanych będzie to konkretną korzyścią, dla której tego typu inwestycja staje się jak najbardziej uzasadniona.

Dodaj komentarz