Zabezpieczenie warstw gruntu przed wpływem erozji.

Erozja gleb to dla wielu konstrukcji gruntowych bardzo poważny problem, z którym należy sobie jakoś skutecznie poradzić. Jest to szczególnie istotne w przypadku wszelkiego rodzaju nasypów ziemnych, wałów przeciwpowodziowych i tym podobnych konstrukcji. Szczególnie w początkowym etapie eksploatacji konstrukcji, kiedy nie ma jeszcze ukorzenionej, naturalnej roślinności. W takim zakresie, w celu zapewnienia zabezpieczenia przed erozją, wykorzystywane są nowoczesne maty przeciwerozyjne. Mogą to być zarówno maty wykonywane z tworzyw sztucznych, jak również maty w pełni naturalne, zapewniające dodatkowy nawóz dla wzrastającej roślinności.

Trzeba tutaj także podkreślić fakt, iż maty przeciwerozyjne to element stosunkowo prosty zarówno w zakresie konstrukcji, jak i w kwestii montażu w przypowierzchniowej warstwie gruntu.

Rodzaje stosowanych mat przeciwerozyjnych.

Obecnie, w nowoczesnym budownictwie inżynieryjnym wykorzystywane są w zasadzie trzy rodzaje mat przeciwerozyjnych, które gwarantują zbliżoną efektywność działania, aczkolwiek stosowane są w różnych warunkach terenowych. W każdym jednakże przypadku cel jest dokładnie taki sam. Zapewnić ochronę przeciwerozyjną do czasu ukorzenienia się naturalnej roślinności, która jest najlepszym i najbardziej ekologicznym zabezpieczeniem przed erozją. Poniżej wyszczególniamy wszystkie trzy rodzaje mat przeciwerozyjnych wraz z krótką charakterystyką w celu poznania podstawowych zalet i zastosowania.

  • Maty przeciwerozyjne kokosowe – są to bardzo ekologiczne maty wykonane z włókien kokosowych. Podlegają 100% biodegradacji, dzięki czemu nie mają żadnego, nawet znikomego wpływu na środowisko naturalne. Zapewniają zabezpieczenie przed erozją na stromych skarpach, poprzez utrzymywanie warstwy humusu. Zapewnia to z drugiej strony idealne wsparcie dla młodych, wzrastających roślin, dla których moment ukorzeniania się jest najbardziej krytycznym. Czas trwałości szacunkowo określony jest tutaj na 5 lat, aczkolwiek, w zależności od konkretnych warunków w miejscu zastosowania, może on ulegać wydłużaniu lub skracaniu. W każdym razie po około 5 latach eksploatacji, z maty kokosowej nie pozostaje nic, a roślinność jest wystarczająco ukorzeniona do tego, aby samodzielnie przejąć funkcję zabezpieczenie antyerozyjnego.
  • Maty przeciwerozyjny z biowłókniny – działanie wykazują dokładnie takie samo jak maty kokosowe. Tutaj jednakże mamy do czynienia z matami wykonywanymi ze strzępków i resztek bawełny. Dodatkowo wewnątrz maty umieszczone są wstępnie nasiona traw, co ułatwia obsiewanie stromych zboczy. Dzięki temu też rozwiązaniu, po kilkunastu dniach, biowłóknina łączy się z gruntem poprzez ukorzeniające się rośliny, tworząc jednolitą i trwałą strukturę.
  • Maty antyerozyjne Polymat – to trójwymiarowe maty wyprodukowane ze wzmacnianych włókien polipropylenowych. Zapewniają utrzymanie warstwy humusu na stromych skarpach, co zapewnia stabilizację nawierzchni do czasu ukorzenienia się roślinności. Jej montaż jest zdecydowanie najprostszy z wszystkich tu przedstawionych mat, gdyż samoczynnie dopasowuje się ona do podłoża. Jest to też materiał odpowiednio dobre odporny chemicznie i biologicznie, a jednocześnie nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Posiada odpowiednie atesty, umożliwiające jego stosowanie w konstrukcjach mających bezpośredni kontakt z wodą pitną.

Dodaj komentarz